Cennik

Dla naszych Klientów przygotowujemy specjalne promocje:

  • osoby rozpoczynające działalność mogą liczyć na pomoc w rejestracji podmiotu za darmo
  • nasi klienci polecający nas swoim znajomym mogą uzyskać 50 % upustu na usługi księgowe przez 1 miesiąc!

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a ceny uzależnione są od formy prowadzenia działalności, ilości dokumentów jak i specyfiki firmy.

Szacunkowe ceny netto kształtują się następująco:

Ilość dokumentów w miesiącu* Ryczałt KPiR Księga Handlowa
do 10 dokumentów 120 zł 180 zł 500 zł
11-25 dokumentów 170 zł 240 zł 600 zł
26-50 dokumentów 220 zł 300 zł 800 zł
51-100 dokumentów 320 zł 480 zł 1 000 zł
101-150 dokumentów 420 zł 600 zł 1 300 zł
151-200 dokumentów 520 zł 720 zł 1 600 zł
201-250 dokumentów 620 zł 840 zł 1 900 zł
251-300 dokumentów 720 zł 960 zł 2 200 zł
301-350 dokumentów 820 zł 1 080 zł 2 600 zł
351-400 dokumentów 920 zł 1 200 zł 2 800 zł
401-450 dokumentów 1 020 zł 1 320 zł 3 000 zł
451-500 dokumentów 1 120 zł 1 440 zł 3 200 zł
każde kolejne 50 dokumentów 120 zł 250 zł 400 zł
Zamknięcie roku Księga Handlowa, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa do Bilansu jednomiesięczne wynagrodzenie, minimum 1 000 zł
Sporządzenie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat w trakcie roku obrachunkowego na życzenie klienta od 200 zł
Sporządzenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 100 zł
Sporządzenie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP 100 zł
Sporządzenie karty stałego pobytu 100 zł
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika – zatrudniony na umowę o pracę od 50 zł
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika – umowa zlecenie/umowa o dzieło od 40 zł
Przygotowanie miesięcznej deklaracji PFRON 30 zł
Obsługa PPK 10 zł/osoba
Inne usługi dodatkowe (min. wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i innych wraz z załącznikami) indywidualnie od 100 zł
Dodatkowe opłaty: Za sporządzenie korekty rejestrów VAT, JPK z powodu nieterminowego dostarczenia dokumentów 100 zł

*Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do odpowiedniej ewidencji, np. faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Opłata dotyczy także tych dokumentów. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to 10 operacji, wyciągi zagraniczne – to 5 operacji (obejmuje rozliczenie różnic kursowych).

Wynajem Lokalu:

1 200 zł/rok (płatne z góry):

– adres siedziby firmy
– odbiór korespondencji
– wysyłka korespondencji w formie elektronicznej

Usługi dodatkowe:

– rejestracja działalności gospodarczej
– wynajem sali na spotkania biznesowe
– usługi księgowe

Zapraszamy do współpracy i indywidualnej wyceny związanej z prowadzaniem dokumentów Państwa firmy.

 kontakt@biurorachunkowe-chelm.pl