Dla naszych Klientów przygotowujemy specjalne promocje:

  • osoby rozpoczynające działalność mogą liczyć na pomoc w rejestracji podmiotu za darmo
  • nasi klienci polecający nas swoim znajomym mogą uzyskać 50 % upustu na usługi księgowe przez 1 miesiąc!

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a ceny uzależnione są od formy prowadzenia działalności, ilości dokumentów jak i specyfiki firmy.

Szacunkowe ceny netto kształtują się następująco:

Ilość dokumentów w miesiącu*RyczałtKPiRKsięga Handlowa
do 10 dokumentów200 zł280 zł750 zł
11-25 dokumentów280 zł370 zł1 000 zł
26-50 dokumentów360 zł480 zł1 300 zł
51-100 dokumentów530 zł750 zł1 584 zł
101-150 dokumentów650 zł920 zł2 088 zł
151-200 dokumentów790 zł1 095 zł2 520 zł
201-250 dokumentów936 zł1 267 zł2 952 zł
251-300 dokumentów1 080 zł1 440 zł3 384 zł
301-350 dokumentów1 224 zł1 610 zł3 960 zł
351-400 dokumentów1 368 zł1 790 zł4 248 zł
401-450 dokumentów1 512 zł1 960 zł4 536zł
451-500 dokumentów1 656 zł2 130 zł4 824 zł
każde kolejne 50 dokumentów200 zł300 zł700 zł
Zamknięcie roku Księga Handlowa, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa do Bilansujednomiesięczne wynagrodzenie,
minimum 1 200 zł
Sporządzenie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat w trakcie roku obrachunkowego na życzenie klientaod 200 zł
Sporządzenie korekty rejestrów VAT, JPK z powodu nieterminowego dostarczenia dokumentów100 zł
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika – zatrudniony na umowę o pracę za miesiącod 60 zł
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika – umowa zlecenie/umowa o dzieło za miesiącod 50 zł
Sporządzenie korekty listy płac, dokumentów rozliczeniowych ZUS100 zł
Przygotowanie miesięcznej deklaracji PFRON50 zł
Obsługa PPK12 zł/osoba
Sporządzenie deklaracji rocznej w zakresie składki zdrowotnej liczonej od dochodu100 zł
Sporządzenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi100 zł
Sporządzenie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP100 zł
Sporządzenie karty czasowego/stałego pobytu200 zł
Przygotowanie A1 dla pracownika/pracodawcy100 zł
Inne usługi dodatkowe (min. wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i innych wraz z załącznikami)indywidualnie od 100zł

*Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do odpowiedniej ewidencji, np. faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Opłata dotyczy także tych dokumentów. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to 10 operacji, wyciągi zagraniczne – to 5 operacji (obejmuje rozliczenie różnic kursowych).

Wycena indywidualna

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 82 569 80 80 bądź za pomocą formularza kontaktowego.